Πρόσφατες ειδήσεις

Σύλλογος Μηχανικών Τήνου: Τελικό κείμενο -προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Ν Αιγαίου.

 


Ενωμένοι οι φορείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για το νησί μας.
Σήμερα 11/3/2021 ο Σύλλογος Μηχανικών Τήνου, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις φορέων του νησιού στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Ν Αιγαίου. Θα τις παρουσιάσει στις 13/3/2021 στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, για το ίδιο θέμα.
Οι προτάσεις αλλά και η γενική κατεύθυνση ανάπτυξης του νησιού προέκυψαν από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σ αυτή συμμετείχαν : ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου, η Ένωση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Τήνου, ο ΣΕΚΥΓΕΤ, ο Εμποροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου, η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Πύργου - Πανόρμου, η Τοπική αυτοδιοίκηση, πλήθος ιδιωτών που ενδιαφέρθηκαν για την εξέλιξη του θέματος.
Διαπιστώθηκε γενική συμφωνία και σύμπνοια σχετικά με τον κεντρικό στόχο που περιγράφεται στο κείμενο της Υπουργικής απόφασης για τους Δήμους της Ομάδας ΙΙ στην οποία εντάσσεται η Τήνος, δηλαδή : ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – προώθηση πολυτομεακής επιχειρηματικότητας.
Η Τήνος είναι ένας πολύπλευρος τόπος. Η βάση ανάπτυξης της μέσα στους αιώνες, ήταν η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, βάση που ενδυναμώνει και καθιστά συνεκτικούς τους τόπους και τους κατοίκους τους.
Με βασική αρχή όλων όσων συνεργάστηκαν σ αυτήν την προσπάθεια, την ήπια και ισόρροπη ανάπτυξη ζητάμε μέσω των προτάσεών μας να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με το δευτερογενή και τριτογενή και η ανάπτυξη του κάθε ενός να αποτελεί δικλίδα διαφύλαξης, ανανέωσης, προώθησης και εξέλιξης του άλλου. Ζητάμε έναν τόπο στην κλίμακά του και κατοίκους που θα απολαμβάνουν οικονομική ευημερία μέσα από την τοπική και μικρής κλίμακας ποιοτική επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Χωρίς αποκλεισμούς με συνοχή και συνέπεια στην ποιότητα.
Για το ΔΣ του Συλλόγου Μηχανικών Τήνου
Η Πρόεδρος
Αν. Ψάλτη