Πρόσφατες ειδήσεις

Υπεγράφη η διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρου από το Δήμο Τήνου

Σήμερα υπογράψαμε το διαγωνισμό για την προμήθεια απορριμματοφόρου πρέσσας χωρητικότητας 16m3, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Σε λίγους μήνες ο Δήμος μας θα έχει ένα καινούργιο απορριμματοφόρο για την καλύτερη και ασφαλέστερη αποκομιδή σκουπιδιών, με πόρους από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπ. Εσωτερικών.

Σε μία ιδιαίτερη συγκυρία διεκδικούμε και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.


Γιάννης Σιώτος