Ψήφισμα της Κοινότητας Κτικάδου για τη διατήρηση και ενίσχυση των Κοινοτήτων