Ζωντανή μετάδοση: Απολογιστική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου