Πανγκυκλαδική συνάντηση εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων"Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε Πανκυκλαδική τηλεδιάσκεψη υπό τον γενικό τίτλο “Προσχολική Εκπαίδευση: Ζητήματα, προκλήσεις και οι θέσεις των νηπιαγωγών”, με κύριο θέμα την “Υπουργική απόφαση Φ7/ 3625/Δ1/ ΦΕΚ 83, 15-01-2021 «Τροποποίηση ώρας Αποχώρησης Νηπιαγωγείου”.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την σε τοπικό επίπεδο συνέχεια της πανελλαδικής συνάντησης Νηπιαγωγών η οποία έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νηπιαγωγών την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Διοργανώθηκε δε, με πρωτοβουλία των ίδιων των νηπιαγωγών των Κυκλάδων και την υποστήριξη των τοπικών εκπαιδευτικών συλλόγων τους: Σύλλογος Π.Ε. Σύρου- Τήνου- Μυκόνου / Πάρου – Αντιπάρου “Π. Καλλιέρος” / Άνδρου, Κέας, Κύθνου “Θεόφιλος Καΐρης” και Νάξου - Αμοργού & Μ. Κυκλάδων.

Μέσω μιας συλλογικής ενδοκυκλαδικής διεργασίας των νηπιαγωγών της βάσης, που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν σε πολυμέτωπες συνθήκες με πολλαπλούς ρόλους, χαρτογραφήθηκαν οι στόχοι της τηλεδιάσκεψης και εκφράστηκε η επιτακτική ανάγκη να:

1. Τεθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν από το ίδιο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Υ.Α. (σαφήνεια - αιτιολόγηση λήψης απόφασης) αλλά και από την εφαρμογή της.

2. Διατυπωθούν οι θέσεις που εκφράζει η πανκυκλαδική εκπαιδευτική κοινότητα προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με την Υ.Α., με βάση την πραγματικότητα του νηπιαγωγείου αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών του (παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς), εν καιρώ πανδημίας.

3. Προσδιοριστεί συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο να αναδεικνύει τη μείζονα σημασία της ανταπόκρισης των αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ στις πραγματικές ανάγκες της προσχολικής βαθμίδας εκπαίδευσης με γνώμονα και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.

4. Αναδειχθούν οι αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από “απροσδόκητες αποφάσεις” του ΥΠΑΙΘ εν καιρώ πανδημίας, τόσο στην ομαλή επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων όσο και στην παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.

5. Υπάρξει άμεση ενεργοποίηση της Δ.Ο.Ε στην κατεύθυνση της δυναμικής υπεράσπισης των προτεινόμενων διεκδικήσεων και της ουσιαστικής στήριξης των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων, με τα προσφορότερα μέσα και τρόπους.

6. Ενημερωθούν οι γονείς και η ευρύτερη τοπική κοινότητα για τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης.

Παραθέτουμε κάποια από τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την πανκυκλαδική τηλεδιάσκεψη νηπιαγωγών :

· Το επιπλέον δεκάλεπτο που καλούνται να εφαρμόσουν οι νηπιαγωγοί χωρίς σαφείς οδηγίες σε ποιο διδακτικό αντικείμενο προστίθεται; Ποιο είναι το περιεχόμενό του;

· Το θεωρημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όπως αυτό ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και το ΠΔ79/2017 για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν ισχύει πλέον;

· Μπορεί ένας γονιός να παραλάβει σχεδόν ταυτόχρονα δυο παιδιά από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης; Δεν παρατηρείται μεγαλύτερος συνωστισμός όταν σε συστεγαζόμενα σχολεία ταυτόχρονα συναντιούνται γονείς νηπίων-προνηπίων και γονείς μαθητών δημοτικού;

· Τα πρακτικά που κλήθηκαν απ' το ΥΠΑΙΘ στις 07/01 με συνεδριάσεις τους να συντάξουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων για την αποφυγή του συνωστισμού, έχοντας την ευχέρεια αλλαγής της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης δεν ισχύουν;

· Ποιο είναι το χρονικό διάστημα ισχύος της συγκεκριμένης Υ.Α.;

· Μήπως τελικά η αύξηση του ήδη επιβαρυμένου ωραρίου των νηπιαγωγών σε πραγματικό χρόνο εργασίας με τα παιδιά, είναι και η αρχή του συνολικότερου σχεδίου αύξησης του εργασιακού χρόνου των εκπαιδευτικών; Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι οι νηπιαγωγοί εργάζονται σήμερα τις περισσότερες ώρες στην εκπαίδευση. Δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες/οι με την επίβλεψη των παιδιών και, λόγω των ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών στα νηπιαγωγεία, βιώνουν διαρκώς ένα πολυεπίπεδο καθηκοντολόγιο αλλά και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Απευθυνόμενες/οι στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες εκπαίδευσης ιεραρχικά και στην ΔΟΕ, ζητάμε:

- Να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των Συλλόγου Διδασκόντων οι οποίοι κλήθηκαν να λάβουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας

- Παροχή διευκρινίσεων από πλευράς ΥΠΑΙΘ μέσω της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων στα ανωτέρω ερωτήματα περιεχομένου και εφαρμογής της Υ.Α.

- Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η Υ.Α. για την τροποποίηση της ώρας αποχώρησης των νηπίων.

- Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας

- Υπολογισμό ολόκληρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/τις Νηπιαγωγούς.

- Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα με βάση και τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι ακόλουθοι Α/θμιοι Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι Κυκλάδων:

Άνδρου , Κέας , Κύθνου και Σερίφου «Θεόφιλος Καΐρης»

Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

Πάρου –Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»

Σύρου – Τήνου – Μυκόνου"

 

Η επιστολή προς τους Συλλόγους Γονέων

"Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε Πανκυκλαδική τηλεδιάσκεψη υπό τον γενικό τίτλο “Προσχολική Εκπαίδευση: Ζητήματα, προκλήσεις και οι θέσεις των νηπιαγωγών”, με κύριο θέμα την “Υπουργική απόφαση Φ7/ 3625/Δ1/ ΦΕΚ 83, 15-01-2021 «Τροποποίηση ώρας Αποχώρησης Νηπιαγωγείου”.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την σε τοπικό επίπεδο συνέχεια της πανελλαδικής συνάντησης Νηπιαγωγών η οποία έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νηπιαγωγών την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Διοργανώθηκε δε, με πρωτοβουλία των ίδιων των νηπιαγωγών των Κυκλάδων και την υποστήριξη των τοπικών εκπαιδευτικών συλλόγων τους.

Μέσω μιας συλλογικής ενδοκυκλαδικής διεργασίας των νηπιαγωγών της βάσης, που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν σε πολυμέτωπες συνθήκες με πολλαπλούς ρόλους, εκφράστηκε μεταξύ άλλων η μείζονος σημασίας θέση των νηπιαγωγών των Κυκλάδων να ενημερωθούν οι γονείς και η ευρύτερη τοπική κοινότητα για :

1. Τις πραγματικές προκλήσεις - καθήκοντα στα οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι νηπιαγωγοί καθημερινά.

2. Τη στελέχωση των νηπιαγωγείων

3. Το θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας των νηπιαγωγών

Αγαπητοί γονείς,

“Το πολυδιάστατο έργο που καλούνται οι νηπιαγωγοί να υποστηρίξουν”

Το καθημερινό εκπαιδευτικό έργο στο νηπιαγωγείο και η οργάνωση της σχολικής ζωής κατ΄ εφαρμογή του θεσμοθετημένου προγράμματος σπουδών και της υφιστάμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας των σχολικών μονάδων, προϋποθέτει συστηματική μέριμνα (οργανωτική & πρακτική), για:

· Ενδοσχολική συνεργασία – επικοινωνία των νηπιαγωγών.

· Συχνές συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων για σχεδιασμό & αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου - σχολικών δράσεων αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

· Τακτικές & έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας νηπιαγωγών – γονέων (ατομικές & ομαδικές).

· Συνεργασία νηπιαγωγών με συντονιστές εκπαιδευτικού έργου γενικής και ειδικής αγωγής & ενταξιακής εκπαίδευσης.

· Συνεργασία εκπαιδευτικών με το διεπιστημονικό προσωπικό των ΚΕΣΥ.

· Συνεδριάσεις Σχολικού Συμβουλίου της σχολικής μονάδας.

· Πολυδιάστατο και υπέρογκο διοικητικό έργο, μέρος του οποίου διαμοιράζεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου.

· Συστηματική προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού από πλευράς νηπιαγωγού (επιλογή και δημιουργία υλικού ανάλογα με τα σχέδια εργασίας που αναπτύσσονται).

Τα παραπάνω συνθέτουν το καθηκοντολόγιο των νηπιαγωγών, που απαιτεί χρόνο ο οποίος προηγείται ή έπεται του χρόνου εργασίας με τα παιδιά. Συνιστούν δε προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και κυρίως για την ποιότητα του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου, προς όφελος κάθε παιδιού και όλων των παιδιών συνολικά.

“Η στελέχωση του νηπιαγωγείου”

· Το νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κανενός είδους βοηθητικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην καθημερινή ανάπτυξη του προγράμματός του. Η/Ο νηπιαγωγός καλείται να εργαστεί με 25 παιδιά σε πολλές περιπτώσεις (κάτι που επιδιώκεται να είναι ο κανόνας πλέον), όντας η/ο μόνη/ος ενήλικας στην τάξη και στην αυλή, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή.

· Προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της 8ωρης λειτουργίας του νηπιαγωγείου προβλέφθηκε μόνο λόγω των μέτρων πρόληψης διασποράς της πανδημίας. Μέχρι τη λήψη του μέτρου αυτού, προβλεπόταν η καθαριότητα και υγιεινή των χώρων και του εξοπλισμού μόνο μετά το πέρας λειτουργίας του σχολείου. Τραπεζοκόμος επίσης δεν προβλέπεται, παρότι τα νήπια που φοιτούν στο απογευματινό πρόγραμμα παίρνουν το μεσημεριανό τους γεύμα στο σχολείο.

· Πέραν των ελάχιστων σχολικών μονάδων που διαθέτουν ΕΔΕΑΥ για την διεπιστημονική υποστήριξη παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες- ικανότητες, το σύνολο των νηπιαγωγείων δεν έχουν τη δυνατότητα της άμεσης και επί το έργω μέσα στη σχολική τάξη υποστήριξης από ειδικότητες όπως ειδικός παιδαγωγός, σχολικός ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Συχνά δε, αντιμετωπίζονται ζητήματα μη στελέχωσης ή μη έγκαιρης στελέχωσης με σχολικό νοσηλευτή ή εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, ακόμη και όταν υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις- αποφάσεις.

“Το θεσμοθετημένο ωράριο των νηπιαγωγών”

Σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί εργάζονται 5 διδακτικές ώρες. Δεν λογίζεται ως διδακτικός ο χρόνος :

1. Προσέλευσης -υποδοχής των νηπίων,

2. Προετοιμασίας - αποχώρησης τους,

3. Το διάλειμμα τους.

Είναι αυτονόητο ωστόσο ότι κάθε στιγμή στο νηπιαγωγείο έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο και απαιτεί την συνεχή επίβλεψη των μικρών παιδιών από πλευράς νηπιαγωγού. Επομένως, διδακτικός είναι επί της ουσίας ο συνολικός χρόνος που η νηπιαγωγός είναι με τα παιδιά.

· Ως προς το εργασιακό ωράριο, αυτό αξιοποιείται καθημερινά για όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αναλυτικά στο πεδίο “Το πολυδιάστατο έργο που καλούνται οι νηπιαγωγοί να υποστηρίξουν”

Αγαπητοί γονείς,

Πρόθεσή μας είναι να σας ενημερώσουμε ότι:

· Οι νηπιαγωγοί εργαζόμαστε πολλές ώρες καθημερινά πέραν του διδακτικού αλλά και του εργασιακού μας ωραρίου, ώστε η παιδαγωγική πράξη να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού και να διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σχολικής ζωής & εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως.

· Αξιοποιούμε στο έπακρο τα μέσα που μας δίνονται, συχνά σε αντίξοες συνθήκες με πλήρη επαγγελματική ευσυνειδησία.

· Το βλέμμα μας είναι επικεντρωμένο σε ένα νηπιαγωγείο που επιδιώκει την πολύπλευρη ενδυνάμωση των παιδιών, την έγκαιρη πρόληψη & αντιμετώπιση, και το όραμα μιας ευτυχισμένης προσχολικής εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, καλλιεργούν θετικές στάσεις ζωής & αξίες, αναπτύσσουν δεξιότητες και χαίρονται.

Ο λόγος που το “δεκάλεπτο” της τροποποίησης αποχώρησης των νηπίων με βάση την Υ.Α. Φ7/ 3625/Δ1/ ΦΕΚ 83, 15-01-2021 του ΥΠΑΙΘ αποτελεί θέμα συζήτησης και προβληματισμού από πλευράς νηπιαγωγών και ζητάμε την απόσυρσή του, είναι διότι εκτός των άλλων φαίνεται να αγνοούνται ή να μη λαμβάνονται υπόψη:

· Οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας

· Η πολυδιάστατη φύση της εργασίας και το πολλαπλό καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης

· Οι αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και για την φροντίδα και ασφάλεια των παιδιών που προκύπτουν από την μη επαρκή στελέχωση του νηπιαγωγείου και τον μεγάλο αριθμό παιδιών στην τάξη.

· Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις προσωπικές και οικογενειακές ζωές όλων των μελών κάθε σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς), και η επιβάρυνση που προκαλείται από αποφάσεις που λαμβάνονται αιφνιδιαστικά, και οι οποίες αντί να διευκολύνουν, αναστατώνουν.

· Η αναγκαιότητα σαφούς διατύπωσης και επιχειρηματολογίας όσον αφορά τη σχέση της λήψης της συγκεκριμένης Υ.Α. με το πραγματικό της “όφελος για μη συνωστισμό” ως μέτρου πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού”.

Με εκτίμηση,

οι νηπιαγωγοί

Την ανοιχτή επιστολή συνυπογράφουν οι ακόλουθοι Α/θμιοι Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι Κυκλάδων:

· Άνδρου , Κέας , Κύθνου και Σερίφου «Θεόφιλος Καΐρης»

· Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

· Πάρου –Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»

· Σύρου – Τήνου – Μυκόνου"