Πρόσφατες ειδήσεις

Το κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Καθολικών π. Νικόλαου της 8ης Κυριακής του έτους

 

ΤΟ_ΚΗΡΥΓΜΑ_ΤΟΥ_ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.png

Σήμερα ο λόγος του Θεού μας μιλά για το καινούριο που φέρνει ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτό το καινούριο συνίσταται στο γεγονός ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ιστορία του ανθρώπου, στη ζωή κάθε ανθρώπου προκειμένου να μας δημιουργήσει μία νέα ζωή που δεν είναι εξωτερική και φαινομενική αλλά εσωτερική και πραγματική.


Ο Θεός μας καλεί να κοιτάζουμε το εσωτερικό του εαυτού μας και θέλει να μας βοηθήσει να μην είμαστε σκλάβοι του νόμου.
Η απλή και τυπική τήρηση του νόμου δεν μας βοηθά σε τίποτα.
Για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει σήμερα ο Κύριος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ζωή ενός Εβραίου, τόσο στην εποχή του Ιησού, όσο και σήμερα, στηριζόταν και στηρίζεται σε τρία πράγματα: τη νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη.
Ο Ιησούς ρωτάται σήμερα από τους Φαρισαίους, γιατί οι μαθητές του δεν τηρούν τη νηστεία που προβλέπει ο εβραϊκός νόμος.
Ο Ιησούς δίνει μία απάντηση που είναι ταυτόχρονα και ερώτηση. Βασίζεται στο παράδειγμα του Γάμου και του γαμπρού που η παρουσία του δεν επιτρέπει τη νηστεία αλλά το κέφι, τη χαρά και τη γιορτή. Ο Ιησούς μιλά για τον ίδιο τον εαυτό του και παρομοιάζει τους μαθητές του με τους καλεσμένους στο Γάμο.
Αυτή η παρομοίωση είναι πλούσια σε σημασία, διότι δηλώνει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ιησού και στους μαθητές Του στον Ιησού και σε όλους εμάς που είμαστε οι σημερινοί μαθητές Του.
Το να είναι κάποιος Χριστιανός δεν είναι ένας τρόπος, μία ιδιότητα, μία ετικέτα, αλλά αποδοχή και συμμετοχή στο Ευαγγέλιο.
Το Ευαγγέλιο δεν αναγγέλλει μόνο μια μεγάλη χαρά, αλλά αναγγέλλει προπάντων μια συγκεκριμένη παρουσία, αυτή που μας αναγγέλθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων: «σήμερα γεννήθηκε για σας Σωτήρας».
Ο Χριστιανός γίνεται έτσι ο άνθρωπος της χαράς και του καινούριου. Η χριστιανική ζωή δεν είναι τυπική τήρηση ενός νόμου αλλά μια ζωή που προϋποθέτει την παρουσία του Ιησού.
Αυτό είναι το καινούριο που διδάσκει ο Ιησούς στους μαθητές του και σε μας σήμερα. Μόνο αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί να μας ελευθερώσει από την τυπική τήρηση του νόμου.
Ο νόμος δεν είναι σκοπός, αλλά ένα μέσον που μας βοηθά να πλησιάσουμε το Χριστό και να δημιουργήσουμε μία κοινωνία ζωής μαζί Του. Ο νόμος που διδάσκεται από το Χριστό είναι ο νέος νόμος της Αγάπης. «Σας δίνω νέα εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο».
Η αγάπη προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ανανεώνεται συνεχώς.
Οφείλουμε λοιπόν να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε παλιά νοοτροπία που δε μας βοηθά να δεχτούμε αυτό το καινούριο που φέρνει ο Χριστός στη ζωή μας. Πρέπει καθημερινά να αναζητούμε καινούριους τρόπους, όταν οι παλιοί δεν καταφέρνουν να δεχτούν το νέο πνεύμα του Ιησού.
Μήπως και στην τοπική μας Εκκλησία είμαστε ακόμα δέσμιοι σε τύπους και πρακτικές που είναι εκτός χρόνου και τόπου.
Πολλές φορές βρισκόμαστε μπλοκαρισμένοι από καταστάσεις που απλώς εξασφαλίζουν την ησυχία μας, αλλά δεν εξασφαλίζουν τη «ζωντανή» παρουσία του Ιησού στη ζωή μας.
Θέλουμε να πλησιάσουμε τους απομακρυσμένους αλλά δεν έχουμε το θάρρος να βαδίσουμε προς αυτούς, αλλά απλώς καθόμαστε και περιμένουμε να επιστρέψουν.
Γι’ αυτό το λόγο στην τοπική μας Εκκλησία προχωρήσαμε σε μία Σύνοδο.
Την 8η Σύνοδό της. Μέσα από αυτή ο Κύριος μας εμπνέει νέους τρόπους και νέες μεθόδους για να πλησιάσουμε τους ανθρώπους του σήμερα, να τους μεταδώσουμε τη χαρά του Ευαγγελίου.
Σ’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας με την προσευχή μας, την κατανόησή μας αλλά προπάντων με όλη τη ζωή μας.

+ Νικόλαος