Ανακοίνωση του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου