Η Έπαρχος Τήνου προς το Δήμο Τήνου για το δρόμο των Κιονίων