Ψήφισμα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Φαλατάδου