Πρόσφατες ειδήσεις

Διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για το 2021 στις Κυκλάδες

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο 2021 και αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότητα, Γ’ κατηγορία, των κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εντός των ημερομηνιών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, γιατί τα σεμινάρια πρέπει να υποβληθούν για έγκριση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

*Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιμορφωθεί, να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό αυξάνοντας έτσι τα λειτουργικά του έξοδα.

Όσοι έχουν υποβάλει ήδη αίτηση, θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν το 2021, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2021, καλούνται να υποβάλουν άμεσα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. συμπληρωμένη αίτηση επιμόρφωσης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,
  2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (προσωποποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης taxisnet)

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και ανέρχεται στα 70€ για τις επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, Γ’ κατηγορία.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 10 ώρες (2 ημέρες) και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, εκτός αν κατά το διάστημα υλοποίησης ισχύει lockdown, οπότε θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, όπως προβλέπεται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κατάρτισης και τα γραφεία των νησιών στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τμήμα Kατάρτισης, τηλ. 2281082346 (εσωτερικό 4) και γραφεία νησιών: ΑΝΔΡΟΣ 2282051490 / ΤΗΝΟΣ 2283022404 / ΜΥΚΟΝΟΣ 2289023937 / ΠΑΡΟΣ 2281082346 / ΝΑΞΟΣ 2285022767 / ΜΗΛΟΣ 2287023970 / ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286025788