Νατάσα Δεληγιάννη: Προχωρανε οι διαδικασίες για τον φωτισμό του γηπέδου στο Βίντσι


 Με τη με αριθμό 19/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπράτησης του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  Ν. ΤΗΝΟΥ"  ποσού 67.300 ευρώ.

Μέριμνα μας η βελτίωση  των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού μας μιας και το χρωστάμε  στη νεολαία μας  !!