Πρόσφατες ειδήσεις

Τοποθέτηση του Δημάρχου Τήνου για τις εξελίξεις στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ..

 

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα romfea.gr, που εκφράζει τις επίσημες θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι η Διοίκηση της Εκκλησίας προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά της αποφάσεως 4755/2019 του ΣτΕ και του Νόμου 4521/2018 (άρθρο 48), που αφορούν την επαναφορά στην κανονικότητα του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Όλα τα παραπάνω χωρίς να μας καλέσουν και να καταστούμε διάδικοι, ως όφειλαν καθότι δεν προσβλέπουν σε ορθή κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά ο σκοπός τους είναι να προσβάλουν την ομόφωνη απόφαση της μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε την προσφυγή τους κατά του νόμου, την οποία αρνούνται να την αποδεχθούν. Όπως ήδη είναι γνωστό η Εκκλησία της Ελλάδος, μαζί με τον Μητροπολίτη Σύρου προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του άρθρου 48 του νόμου 4521/2018, καθότι ήθελαν το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου να καταστεί αμιγώς Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, αγνοώντας τον κοινωνικό του ρόλο, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Τήνου και το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977) το εξαιρεί από τα υπόλοιπα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και Προσκυνήματα και αναγνωρίζει ότι διοικείται με νόμο που ψήφισε η Ελληνική Πολιτεία (ν. 349/1976). Ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει το δικαίωμα της πολιτείας να νομοθετεί για τη διοίκηση του Ιδρύματος, θεωρεί ότι η ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 4521/2018, που επαναφέρει το ΠΙΙΕΤ στην κανονικότητα είναι αντισυνταγματική, γιατί η πολιτεία δεν έχει δικαίωμα να ρυθμίζει θέματα του ΠΙΙΕΤ. Η αντιφατική αυτή θέση της Εκκλησίας απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Έτσι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας χαρακτήρισε το Ίδρυμά μας, ως ευαγές εθνικό καθίδρυμα και στην προσφυγή της Εκκλησίας ενώπιον του ΣτΕ, το Δικαστήριο κάλεσε το Δήμο Τήνου, θεωρώντας τον διάδικο να εκθέσει τις απόψεις του γιατί είχε έννομο συμφέρον. Αυτό το (νομολογιακά παγιωμένο) έννομο συμφέρον του Δήμου Τήνου, δεν το αναγνωρίζει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία θέλησε να προσφύγει μόνη αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποβλέποντας ότι το Δικαστήριο θα θεωρήσει παραδεκτή την προσφυγή της και ότι με την απόφασή του θα κάνει δεκτές τις θέσεις της, ακυρώνοντας στην πράξη την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ελλάδος. Αγνοεί επίσης, η Εκκλησία της Ελλάδος ότι επί δυο αιώνες το ΠΙΙΕΤ διοικήθηκε με τρόπο που υπηρετούσε το διττό αυτό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς επίσης και τη Διαθήκη των Κτητόρων, που όπως αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια του ΣτΕ είναι ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο κείμενο της Διαθήκης των Κτητόρων αναγράφεται ρητώς ότι οι ιερείς και το λοιπό προσωπικό του Ιερού Ναού δεν πρέπει να αναμιγνύονται στα της Διοικήσεως και ο κανονισμός αυτός δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Ως Δήμαρχος Τήνου και εκπρόσωπος του Τηνιακού Λαού θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή την προσπάθεια της Διοικήσεως της Εκκλησίας, που με διαφόρους τρόπους επιδιώκει να καταστήσει το ΠΙΙΕΤ αμιγώς εκκλησιαστικό ίδρυμα, αγνοώντας την ιστορία του, τη θέληση του Τηνιακού λαού, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη στήριξη χιλιάδων προσκυνητών.

Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ.