Πρόσφατες ειδήσεις

Η απάντηση της Επάρχου Τήνου, Νατάσας Δεληγιάννη - Άσπρου για τη μεταφορά των μαθητών

 


Με αφορμή και την πρόσφατη εναγώνια  επιστολή συμπατριωτών μας σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το Νηπιαγωγείο Καλλονής, αλλά και τα πλείστα όσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα φέτος, στις μεταφορές μαθητών, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και τη δική μου προσωπικά.

Η διαδικασία του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών διεκπεραιώνεται, βάση νόμου, από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Περιφέρειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»  (ΦΕΚ τ.Β’ 4217/26-9-2018) και την υπ’ αριθμ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» .

Από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν τα προβλήματα με την αλλαγή του Νόμου, το Σεπτέμβρη του 2018, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με υπομνήματα και επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, έχει στείλει προτάσεις και έχει ζητήσει την εξαίρεση του νόμου για τους νησιωτικούς νομούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμιά επίσημη απάντηση και ο κρατικός φορέας πιέζει καθημερινά για την πιστή εφαρμογή του νόμου.

Η Έπαρχος και οι  υπηρεσίες του Επαρχείου Τήνου καμιά ευθύνη ή αρμοδιότητα φέρουν για τις μεταφορές μαθητών.

Όπως γνωρίζουν καλά όλοι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και καμιά Περιφέρεια της Επικράτειας, δεν νομοθετεί, αλλά είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει το νόμο.

Αγωνιούμε μαζί με εσάς και με όλους τους γονείς που καλούνται να βιώσουν τις αλλαγές της νομοθεσίας και ελπίζουμε στην εξεύρεση δίκαιων λύσεων, το συντομότερο δυνατόν, πιέζουμε δε, στα αρμόδια Υπουργεία, προς αυτή την κατεύθυνση.