Πρόσφατες ειδήσεις

Μοριακός αναλυτής δειγμάτων για τον SARS-COV2 στο Κέντρο Υγείας Τήνου     
  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν επιμόνων αιτημάτων της Διοικούσης Επιτροπής του Κ.Υ. Τήνου, της προσπάθειας του Δημάρχου Τήνου, κ. Σιώτου Ιωάννη και της βοήθειας του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, κ. Ροϊλού Χρήστου, το Κ.Υ. Τήνου απέκτησε τον μοριακό αναλυτή δειγμάτων για τον SARS-COV2, με την αυτοματοποιημένη μέθοδο της PCR.      Ο μοριακός αναλυτής είναι απολύτως απαραίτητος για την γρήγορη και έγκυρη διάγνωση των νοσούντων και φορέων του COVID-19, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον η μεταφορά των δειγμάτων σε εργαστήρια αναφοράς της Αθήνας, κερδίζοντας, έτσι, πολύτιμο χρόνο και χρήματα, καθώς και προλαμβάνοντας πιθανούς δυσάρεστους αστάθμητους παράγοντες κατά την μεταφορά των δειγμάτων, όπως, επί παραδείγματι απαγορευτικό απόπλου και καθυστέρηση της παραλαβής των δειγμάτων από τα εκάστοτε εργαστήρια, με αποτέλεσμα το ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το δείγμα πρέπει να επεξεργαστεί εντός 24 ωρών από την λήψη του. Ο μοριακός αναλυτής είναι ένα μηχάνημα εξελιγμένο, που, όμως, απαιτεί απόλυτη προσοχή και γνώσεις για τον ορθό χειρισμό του, καθώς και κατάλληλο χώρο και συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και να διασφαλίζεται η υγεία του χειριστή του και του λοιπού προσωπικού του Κ.Υ., καθώς και των επισκεπτών αυτού.     Βάσει των δεδομένων αυτών και μην διαθέτοντας καταλληλότερο χώρο, εντός του κτιρίου του ΚΥ, ελήφθη η απόφαση από την Διοικούσα Επιτροπή να μετατραπεί ο χώρος ανάπαυσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ σε εργαστήριο μοριακής ανάλυσης PCR, κάτι το οποίο συνεπάγεται την μεταφορά του χώρου ανάπαυσης σε έτερο χώρο, εντός του κτιρίου του Κ.Υ. Ουδέποτε υπήρξε πρόθεση έξωσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ από τον χώρο του ΚΥ, καθώς εδώ φιλοξενούνται από το 2004, βάσει της με αρ.πρωτ 798/4.10.2004 απάντησης της τότε Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ.Τήνου σε ερώτημα του Α’ Πε.Σ.Υ.Π Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία δεν τους παραχωρείται ιδιαίτερος χώρος εντός του κτιρίου του Κ.Υ., αλλά τους επιτρέπεται συστέγαση με τους οδηγούς του Κ.Υ. και την απόφαση αυτή θα έπρεπε να γνωρίζουν (εννοείται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ).

 Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφερόταν:  « Προτείνουμε να εφημερεύουν στον ίδιο χώρο όπου εφημερεύουν και οι οδηγοί ασθενοφόρου που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σε περίπτωση επέκτασης του Κέντρου Υγείας θα υπάρχει ειδικός χώρος για το ανωτέρω προσωπικό».

     Η Διοικούσα Επιτροπή, δεδομένης της άνω αποφάσεως εξέδωσε την ανακοίνωση περί εκκένωσης του χώρου, και επομένως είχε την πρόθεση για μεταφορά του προσωπικού του ΕΚΑΒ σε έτερο χώρο και συγκεκριμένα στον χώρο ανάπαυσης των οδηγών του ΚΥ, όπως αυτό ρυθμίζετο αρχικώς και από την οικεία απόφαση του 2004.      Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή παρεξηγήσεων και ανταλλαγή εξηγήσεων, καλέσαμε την 06.08.2020 το προσωπικό του ΕΚΑΒ να λάβει μέρος στη συνέλευση του προσωπικού του Κ.Υ. Τήνου, στην οποία ουδείς εκ των εκπροσώπων του ΕΚΑΒ προσήλθε.      Η Διοίκηση του Κ.Υ. Τήνου με την παρούσα ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε και δεν υφίσταται καμία πρόθεση από πλευράς της να στερήσει στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ χώρο κατάλληλο για την ανάπαυση του προσωπικού του, σε πλήρη εναρμόνιση προς το περιεχόμενο της από το έτος 2004 απόφασης περί συστέγασης  του προσωπικού του ΕΚΑΒ στο χώρο ανάπαυσης των οδηγών του Κ.Υ. Τήνου, απόφαση που ήδη υλοποιείται σύντομα.     Τέλος, το Κ.Υ. Τήνου με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων της Τήνου, μονίμων και μη, και με απόλυτη συναίσθηση των χαλεπών καιρών που διανύουμε μέσω της πανδημίας, δηλώνει ότι στέκεται αλληλέγγυο προς τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων του Κ.Υ. και της αυτοτελούς υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και παραμένει ανοικτό στο διάλογο για την εξεύρεση λύσεων σε όλα τα ανακυπτόμενα προβλήματα, προάγοντας πρωτίστως το θετικό κλίμα συνεργασίας όλων αυτών των ετών της αγαστής συστέγασης μεταξύ των φορέων του Κ.Υ. και του ΕΚΑΒ. 

                 Η Συντονίστρια Ε.Λ.                                             Η Πρόεδρος Δ.Ε.

            Ελισαμπέτα Μπαλταρέτσου                               Θεοδώρα Παπαδοπούλου