Πρόσφατες ειδήσεις

Σε δημοπράτηση νέο αιολικό πάρκο στην Τήνο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Σε δημοπράτηση νέο αιολικό πάρκο στην Τήνο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες


    Σε δημοπράτηση βγήκε η δημιουργία ενός μεγάλου αιολικού πάρκου 4,5 MW στη Τήνο από τη ΔΕΗ Αναενώσιμες.

Το έργο αφορά στη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 4,5MW στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης του κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής).
O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου, ανέρχεται σε 9,55 εκατ. ευρώ πλην ΦΠΑ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη του διαγωνισμού.