Πρόσφατες ειδήσεις

Το πρόγραμμα δρομολογίων από το λιμάνι της ΡαφήναςΤο πρόγραμμα δρομολογίων από το λιμάνι της Ραφήνας


ΠΕΜΠΤΗ 27/08/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝO-ΠΑΡΟ
17.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
18.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ
08.30
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ
11.30-16.00-19.30
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/08/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
17.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
18.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ
08.30-15.30-20.00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ
12.15-18.00
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ
29/08/2020
07.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
17.30
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
18.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ
08.30-11.30-16.30-19.30
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/08/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
17.30
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ
18.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ
20.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
21.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
10.30-15.00-18.50-21.45
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ
17.20-20.20
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/08/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
17.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ- MYKONO
18.30
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ
08.30
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
11.30-16.00-19.30
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ

ΤΡΙΤΗ 01/09/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
17.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.30-15.30-18.30
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09/2020
07.50
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.05
ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16.30
ΣΟΥΠΕΦΕΡΡΥ ΙΙ
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
17.30
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΓΙΑ
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
08.30-15.30-18.30
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ