Πρόσφατες ειδήσεις

Ξαναρχίζουν από αύριο οι ασφαλτικές εργασίες

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα πλαίσια του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ (2018)" που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , βάσει της από 25-11-2019  Εργολαβικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005905313) θα εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες στον Επαρχιακό δρόμο Χώρας Τήνου – Αγίου Ιωάννη Πόρτο από τη Δευτέρα 24/8 και μέχρι περατώσεως του έργου.
Ευχαριστούμε για  συνδρομή και την κατανόηση!!