Πρόσφατες ειδήσεις

Συνάντηση Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Προέδρου Κοινότητας Δύο Χωριών


Στο γραφείο τής υπηρεσίας μας μετά από πρόσκληση μου ήρθε και ο πρόεδρος των Δύο Χωριών & Αρναδου Βιδάλης Λευτέρης. 

Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν την υπηρεσίας μας κανονίσαμε για τον καθαρισμό του Μοναστηριού για την μεγάλη γιορτή της Αγίας Πελαγίας που είναι σε λίγες μέρες και άλλα θέματα πού υπάρχουν στα χωριά μας και αφορούν την υπηρεσία μας!!!