Πρόσφατες ειδήσεις

Δελτίο Τύπου του Δήμου Άνδρου για τα έργα του ΔΛΤΤ-Α που εντάχθηκαν στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 
Με το παρόν δελτίο τύπου γίνεται γνωστό ότι το Δημοτικό Λιμενικό μας Ταμείο
πέτυχε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ,της ακόλουθης Πράξης με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου- Άνδρου (Ν. Κυκλάδων):
 
«Μελέτες και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων ΔΛΤ Τήνου -
Άνδρου», συνολικού προϋπολογισμού 241.262,25 € , με τα παρακάτω υποέργα:
 
1. Μελέτες και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων Λιμένα Τήνου
2. Μελέτες και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων Λιμένα Άνδρου
Η χρηματοδότηση μοιράζεται εξίσου στα δύο νησιά και καλύπτει βασικές
μελετητικές ανάγκες για τα λιμάνια μας. Με την ολοκλήρωση των μελετών αυτών
θα μας δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε με ωριμότητα στις προσκλήσεις για
τα έργα του ΕΣΠΑ.
Προχωράμε μπροστά με μεθοδικά βήματα.