Πρόσφατες ειδήσεις

Αυτά είναι τα καταλύματα Covid-19 ανά την χώρα|Αίρεται η υποχρεωτικότητα για δωμάτια καραντίνας στις περιοχές αυτές|ΛΙΣΤΑ

tui
Φωτό: TUI UK Official , Κρήτη, Σπιναλόγκα
Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού Χάρη θεοχάρη, ανακοινώθηκαν τα καταλύματα που θα φιλοξενήσουν κρούσματα Covid-19, σε 62 περιοχές της χώρας.
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι υπάρχουν μεγάλες τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως το Ρέθυμνο και το Λασίθι που δεν υπάρχουν καταλύματα για τον σκοπό αυτό.
Η απόφαση
Η απόφαση «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19″, έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4692/2020   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 111)
β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 8825/12.06.2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 2270)
γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»adv
δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
  1. Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.
  2. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:
  3. i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
  4. ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.
  5. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.
Πίνακας Καταλυμάτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΝΗΣΙΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΔΩΜΑΤΙΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ01370101Κ014Α0058900254
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ05960102Κ013Α0117001383
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΘΑΣΟΥΘΑΣΟΣΘΑΣΟΣ05960102Κ013Α0117001272
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ85860105Κ113Κ0028500183ΚΛ
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΑΙΩΝ05820206Κ012Α0026200563
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΑΙΓΙΝΑΣΑΙΓΙΝΑ04820262Κ012Α0078000302
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑ30601101252221
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΣ28310310Κ013Α0085900533
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΣ47401110699141ΚΛ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥΣΑΜΟΣ86851161724373
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΣ42731118682434
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ382511317621283
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ79861069556103
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΙΑΣΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ0612113059572
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ26870517Κ060Α0026501144
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΣΕΡΒΙΩΝ96470518Κ113Κ011970183ΚΛ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ70490519Κ013Α0021000363
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ78870622Κ013Α186401293
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ7031110492694ΚΛ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ73820724Κ112Κ025150022
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΒΟΛΟΥ32731120363104
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΑΛΟΝΝΗΣΟΥΑΛΟΝΝΗΣΟΣ69770726Κ032Α0190800272
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΙΑΘΟΥΣΚΙΑΘΟΣ44481108172343
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΟΠΕΛΟΥΣΚΟΠΕΛΟΣ32070726Κ013Α0169400503
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ70390727Κ013Α0150400463
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΣ15811001767644
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ44200829Κ012Α0034800492
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΚΕΦΑΛΟΝΙΑ25081164124202
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΙΘΑΚΗΙΘΑΚΗ2907045Κ132Κ0507301102ΚΛ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΟΣΛΕΥΚΑΔΟΣΛΕΥΚΑΔΑ29880831Κ012Α0088200222
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ87290933Κ013Α0172300763ΚΛ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΠΑΙΟΝΙΑΣ34010934Κ011Α0171000121
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΕΔΕΣΣΑΣ24790935Κ273Α082020063
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ31631060910684
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ10800938K013A0603400803
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΡΗΤΗ62521073326454
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΡΗΤΗ71141003618204ΚΛ
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗ98651042Κ032Α0028701232
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΣ70311152481413
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ08671110304 / 1144Κ011Α0177800273
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΣ44261468Κ111Κ0366460151ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΠΑΤΜΟΥΠΑΤΜΟΣ70311052595152ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΚΩΚΩΣ62621143Κ015Α05463011285
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΕΡΙΦΟΥΣΕΡΙΦΟΣ97661172Κ012Α0302600352
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΙΦΝΟΥΣΙΦΝΟΣ6101103330492
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΚΥΘΝΟΥΚΥΘΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥΝΑΞΟΣ71401144K043A0118600603
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΣ00921175Κ122ΚΟ540800242ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣ20161063245492ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣ99661060597244
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΣΥΡΟΣ21041164060303
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΗΝΟΥΤΗΝΟΥΤΗΝΟΣ70311139882342
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ02031022788262
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ67341246Κ013Κ0152700403
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ79690101Κ014Α0058900243
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ70311077960382ΚΛ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΕΣΣΗΝΗΣ71491249Κ015Α02339011325
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣΕΥΒΟΙΑ62521058098504
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥΣΚΥΡΟΣ80601351Κ0120264801152
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ53101154416492
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ05791353Κ012Α0051600192
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝ35541354Κ014Α0063900604
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά,  η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ’αρ. 9418/23.06.2020 (Β’2498) όμοιες Αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ».