Πρόσφατες ειδήσεις

Ανακοίνωση της Διοικούσης το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Επιτροπής προς κάθε αναγνώστη καλής θελήσεως
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΤΟ Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣΕξ αφορμής δημοσίας προσκλήσεως από το Δήμο Τήνου προς τη Διοικούσα το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Επιτροπή και άλλους αξιοτίμους συμπολίτες  μας, «να προσέλθουμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, την 27-06-2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως "Ενημέρωση & συζήτηση αναφορικά με το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου", και Εισηγητή τον κ. Δήμαρχο», η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή ανακοινώνει ότι τα θέματα που αφορούν το Ιερό Ίδρυμα συζητώνται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής, σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη, που καταρτίζεται από την ίδια.

Η Διοικούσα Επιτροπή αναγνωρίζει το δικαίωμα, σε όποιον το επιθυμεί, να λάβει πληροφορίες για το Ιερό Ίδρυμα και τις άοκνες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων που το αφορούν, προσερχόμενος προς τούτο στα Γραφεία της, καθώς ουδείς αμφισβητεί την αγάπη, το σεβασμό και το ενδιαφέρον για το Ιερό Ίδρυμα των Τηνίων, πάντων και πασών!


 Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου