Συνέντευξη Τύπου με θέμα τις ανεμογεννήτριες, στην Άνδρο.