Πρόσφατες ειδήσεις

Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τον καθαρισμό τάφρων απορροής των ομβρίων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων στην επαρχιακή οδό Χώρα – Φαλατάδος στο τμήμα από Βιολογικό Καθαρισμό έως Μοναστήρι, για λόγους αντιπυρικής προστασίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απομακρυνθούν από τους ιδιοκτήτες τους οι σωλήνες ύδρευσης που έχουν τοποθετηθεί παράνομα εντός της τάφρου απορροής των ομβρίων, και εμποδίζουν τα έργα καθαρισμού. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/06/2020.

     Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα φέρει ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν προκληθούν στις σωληνώσεις οι οποίες θα παραμείνουν εντός της τάφρου απορροή των ομβρίων.