Πανηγυρικός εορτασμός Γενέσιου Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Αετοφωλιά