Πώς θα ξεχωρίσουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας από αυτά του κορωνοϊού – Προστατεύει το εμβόλιο κατά της φυματίωσης;