Πρόσφατες ειδήσεις

Σε ποιες περιοχές θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος (χάρτης)
Το Πρακτορείο Τήνου ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους κατοίκους των παρακάτω περιοχών για την προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές:
BP - Μαρμαρίες - Κόκκινα - Πριάστρο - Αγ. Τριάδα - Ξενοφωντίδη - Αυγές - Αγ. Γεώργιος - Λαγκάδες - Λια - Αγ. Φωκάς - Λιβάδια- Βρέκαστρο

Τετάρτη 06.05.2020 και ώρες 09:00 - 13:00

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο της λήξης που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγο αυτοί οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.