Πρόσφατες ειδήσεις

Ανακοίνωση για τα τροφεία του Παιδικού Σταθμού


Οι γονείς των νηπίων που φοιτούν στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου κατά το σχολ. έτος 2019-2020 απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο – Μάιο λόγω της αναστολής λειτουργίας του Π.Σ και της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 84/13-04-2020).

Εάν ο Παιδικός Σταθμός επαναλειτουργήσει για το σχολ. έτος 2019-2020, για όσους  γονείς έχουν καταβάλει τα τροφεία των παραπάνω μηνών θα γίνει συμψηφισμός με επόμενους μήνες .

Εάν ο Σταθμός παραμείνει σε αναστολή έως το τέλος του σχολ. έτους , για όσους γονείς έχουν καταβάλει τα τροφεία των παραπάνω μηνών θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

Για όσους έχουν καταβάλει τα τροφεία όλου του χρόνου θα γίνει επιστροφή χρημάτων για τους μήνες που ο Παιδικός Σταθμός ήταν σε αναστολή.
                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ


                                         ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ