Πρόσφατες ειδήσεις

Ενημέρωση Δήμου Τήνου, σχετικά με τα αιτήματα του για αποκατάσταση οδικού δικτύου Κιονίων & Αγίου Φωκά.


 Ο Δήμος Τήνου  πραγματοποίησε σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με το χαρακτηρισμό των δρόμων του Αγίου Φωκά και των Κιονίων. 

1. Χαρακτηρισμός Οδικού δικτύου της Ν. Τήνου (Άγιος Φωκάς) 
2. Απάντηση για τον δρόμο του Αγίου Φωκά. 3. Απάντηση  σε ερώτημα περί χαρακτηρισμού (Δρόμος Κιονίων)