Πρόσφατες ειδήσεις

Η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης "Κοινό Τηνίων", στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαββάτου 23 Μαΐου 2020, για τις ανεμογεννήτριες και την βίαιη αστυνομική καταστολή.