Πρόσφατες ειδήσεις

Δήμος Τήνου: Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2020 ότι η αίτησή τους θα πρέπει να υποβληθεί υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας, προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς το χρονικό διάστημα για το οποίο ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή πλήγηκαν σημαντικά από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών…
» από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
            Για τις επιχειρήσεις που αδειοδοτήθηκαν πριν την έναρξη των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, θα υπάρξει συμψηφισμός του αντίστοιχου ποσού είτε με μελλοντικές οφειλές είτε με τις εναπομείνασες δόσεις, με υποβολή σχετικής αίτησης και του ανωτέρω εντύπου από το ΕΡΓΑΝΗ.
            Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
και σχετικές πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2283360136 (Δημήτρης Καλογεράκης).
            Τέλος, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Αντιδήμαρχος Τήνου


ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ