Ιός SARS-Co-V-2 και ασφάλεια τροφίμων
Η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί μία σύγχυση τόσο στους καταναλωτές τροφίμων όσο και στους επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων. Από τη μία μέρα στην άλλη, ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει ριζικά και όσο τα κρούσματα στη χώρα μας αυξάνονται τόσο θα αυξάνεται και η ανησυχία για το πως θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται σωστή και έγκυρη ενημέρωση ώστε να μην επικρατεί πανικός για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τους καλύτερους και σωστούς χειρισμούς και χωρίς υπερβολές από κανέναν.
Αρχικά, η ευρωπαϊκή επιτροπή για την ασφάλεια τροφίμων (EFSA) (https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or transmission-route) με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το τρόφιμο αποτελεί πηγή ή μέσο μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2.Δηλαδή, η μόλυνση του ανθρώπου από τον ιό, μέσω των τροφίμων ή της συσκευασίας τους, είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Κύρια οδός μετάδοσης του νέου κορωνοϊού είναι η αναπνευστική και όχι η γαστρεντερική. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω των σταγονιδίων της αναπνοής που δημιουργούνται όταν το άτομο που νοσεί, βήχει ή φταρνίζεται.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι κανόνες ορθής υγιεινής είναι μονόδρομος πλέον για την πρόληψη της νόσου.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στην διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους παραγωγής μίας επιχείρησης τροφίμων. Αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις αρχές υγιεινής των τροφίμων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης των επιφανειών και των υλικών συσκευασίας με τον ιό. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή και η προσωπική καθαριότητα των εργαζομένων, ο σωστός ρουχισμός και τα μέσα ατομικής προστασίας (τα οποία θα πρέπει να παρέχονται από την εκάστοτε επιχείρηση) όπως επίσης και η χωροταξική οριοθέτηση των περιοχών επεξεργασίας αλλά και η έγκαιρη αναγνώριση και η προσωρινή απομάκρυνση των εργαζόμενων με ύποπτα συμπτώματα. Επίσης, να εφαρμόζεται ο σωστός καθαρισμός και η αποτελεσματική απολύμανση τόσο στους χώρους επεξεργασίας των τροφίμων όσο και στους επικείμενους χώρους.
Συμπερασματικά, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, η υγιεινή του προσωπικού, ο καθαρισμός και η απολύμανση, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος επεξεργασίας τροφίμων και τη βάση ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων για την πρόληψη της επιμόλυνσης των τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επειδή το είδος και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό, όλα τα παραπάνω μέτρα εφαρμόζονται στο βαθμό που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση. 

Είναι σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης για παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Όταν αυτό υπάρχει στην πολιτική και στην φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης, τόσο θα δημιουργείται εμπιστοσύνη από την πλευρά των καταναλωτών για την αξιοπιστία της επιχείρησης.

Αλικάρη Ευαγγελία, Τεχνολόγος τροφίμων 

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕ.ΤΕ.Τ)
Mέλος του European Lifestyle Medicine Organization (ΕLMO)
Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Υγείας (ΠΕΕΥ)

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων & διαγραμμάτων ροής,
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Ασφάλειας τροφίμων (HACCP)