Αυτές είναι οι κοινές προτάσεις ΞΕΕ και ΠΟΞ για την ενίσχυση του Τουρισμού.

HeritageHillHotel
Οι κοινές προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για τη στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του Covid 19, δόθηκαν πριν από λίγο στην δημοσιότητα.
Οι προτάσεις της ΠΟΞ και του ΞΕΕ διατυπώθηκαν σε κοινές επιστολές και απεστάλησαν προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού στις 15 Απριλίου 2020.
Οι προτάσεις
Οι προτάσεις έχουν ως εξής:
Υπουργείο Τουρισμού
1.Προστασία του συνόλου της τουριστικής προσφοράς της χώρας
• Προσωρινή αναστολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κάθε ακίνητο για λόγους δημόσιας υγείας.
Περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Τουρισμού καταλύματα. Τα ακίνητα ιδιωτών που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 46 του Ν.4179/2013, ήτοι μονοκατοικίες τουλάχιστον 80 τμ με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση που αδειοδοτούνται και ελέγχονται από το Υπουργείο Τουρισμού.
• Κατάρτιση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Μεταφορών, Εξωτερικών και Εσωτερικών και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού των όρων υποδοχής των επισκεπτών στη χώρα μας για την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Κατάρτιση σε συνεργασία με το ΞΕΕ και το Υπουργείο Υγείας των ειδικών κανόνων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων για την προστασία της υγείας εργαζομένων και πελατών έναντι του COVID-19.
vassilikos
Ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλ. Βασιλικός| © money tourism copyright photo
• Κατάρτιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού των όρων επισκεψιμότητας των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων κα των λοιπών μνημείων της χώρας.
2. Τόνωση της τουριστικής ζήτησης
• Πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού 12μηνης διάρκειας με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής των δικαιούχων και κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής από το κράτος υπό τη μορφή voucher.
• Κατάστρωση νέου marketing plan εκ μέρους του ΕΟΤ σε συνεργασία με την Marketing Greece και τις περιφέρειες για στοχευμένες καμπάνιες στις χώρες-πηγές τουριστών με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού.
• Συνέργειες με tour operators και αεροπορικές εταιρείες για προγράμματα συνδιαφήμισης με ανταποδοτικότητα.
• Συνεργασία με τον Απόδημο Ελληνισμό για την προβολή της χώρας και την ανάδειξη της ως ένα ασφαλή προορισμό.
Υπουργείο Οικονομικών
1.Μείωση άμεσα -από την επανέναρξη της σαιζόν- του συντελεστή ΦΠΑ σε 6% στη διαμονή και σε 13% σε ολόκληρη την εστίαση και στις μεταφορές (εξίσωση δηλαδή των
φορολογικών συντελεστών που ισχύουν και προ-κρίσης στις ανταγωνίστριες χώρες, όπως
Ισπανία και Τουρκία, Ιταλία).
2. Κατάργηση του φόρου διαμονής.
3. Κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
4. Για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων μείωση
του ενοικίου κατά 40% για ολόκληρο το έτος 2020. Σημειώνεται πως, όπως
πληροφορούμαστε, σχετικά με την εφαρμογή της ήδη ισχύουσας ρύθμισης, οι αρμόδιες
υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν επιμερισμό του ετήσιου μισθώματος ανά μήνα ώστε να
εφαρμόσουν τη σχετική έκπτωση.
5. Να παρασχεθεί και στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες βάσει σχετικής
ΥΑ έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, η δυνατότητα ένταξης στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πρόκειται συνήθως για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που
εκμεταλλεύονται μικρής δυναμικότητας καταλύματα, οι οποίες κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, όταν και παραμένουν κλειστές, δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν
μηδενικούς τζίρους. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν σήμερα τη δυνατότητα να ενταχθούν
στο συγκεκριμένο μέτρο βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται (απασχόληση 1-500
εργαζομένων, τζίρος των τελευταίων 3 μηνών κλπ). Σε συνέχεια, λοιπόν, της ανακοίνωσης
της παράτασης του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 30-6-2020 θα
πρέπει να παρασχεθεί το δικαίωμα, τουλάχιστον κατά το δεύτερο στάδιο υποβολής
αιτήσεων, και στις επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.
6. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook θα πρέπει να
προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ανείσπρακτου ΦΠΑ των
τιμολογίων που εξέδωσαν προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην με αριθμό 355/2019 απόφαση του ΣτΕ και έχουν γίνει δεκτά και με την με αριθμό Ο
ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει λόγος να
επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις με επιπλέον έξοδα, υποχρεώνοντάς τις να προσφύγουν
δικαστικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, από τη στιγμή που το συγκεκριμένο ζήτημα έχει
ήδη επιλυθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
pox gs 2019
money tourism copyright photo
7. Ως προς τις υφιστάμενες ενήμερες ρυθμίσεις θα πρέπει να ανασταλεί η καταβολή των
δόσεων μέχρι τις 30-4-2021 και να προβλεφθεί αναδιάρθρωση τους μέσω αύξησης δόσεων
(έως 100).
8. Τέλος αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του αιγιαλού (σας έχουμε
αποστείλει στο παρελθόν σχετική καταγραφή των θεμάτων που πρέπει να επιλυθούν) θα
πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί η σχετική ΚΥΑ που προβλέπει τη διαδικασία παραχώρησης
της απλής χρήσης του αιγιαλού, ώστε να προσαρμοστούν οι ειδικότερες ρυθμίσεις της
(επιφάνεια παραχωρούμενου χώρου κλπ) στις ανάγκες που προκύπτουν από τα νέα
δεδομένα της υγειονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα να προβλεφθεί οριζόντια μείωση κατά
40% του μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο λόγω μειωμένης σαιζόν και ελάχιστων
εσόδων.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
1. Στήριξη των επενδύσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στους
αναπτυξιακούς νόμους και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
• Πρόβλεψη παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στους Ν.3299/2004 και 3908/2011 και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ για ένα
επιπλέον χρόνο.
• Αύξηση του ποσοστού προκαταβολής στα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια των
αναπτυξιακών νόμων από 1/7 σε 3/7 με την προσκόμιση αντίστοιχων εξοφλημένων
παραστατικών.
• Επίσπευση των διαδικασιών για:
i. ολοκλήρωση των ελέγχων των φακέλων των ενταχθέντων έργων
ii. άμεση αποπληρωμή των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ελεγχθεί και λειτουργήσει.
iii. Προώθηση κατά προτεραιότητα στα επενδυτικά έργα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστημένες στα νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό, καθώς και
στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατ. Αττικής
• Αύξηση των ορίων χρηματοδότησης του De minimis.
Follow us: @money_tourism on Twitter | xrimatourismos on Facebook - Πηγή: https://money-tourism.gr/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr