Πρόσφατες ειδήσεις

Θέσεις και προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Τήνου για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΗΝΟΥ"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ - 31/3/2020
--------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΗΝΟΥ
στο Δ.Σ. του Δήμου Τήνου - σήμερα 31/3/2020 – 2μ.μ.
Α. Για τη γενικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρούμε ότι:
1.Πρέπει άμεσα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη. Τουλάχιστον αυτή μπορεί να γίνεται με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και αν υφίσταται θέμα του εκάστοτε προέδρου κοινότητας.
2. Πρέπει να υπάρχει προσοχή και συνεννόηση για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης. Διαφωνούμε κατηγορηματικά να μπουν αυτή την περίοδο ζητήματα γενικότερης μορφής τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα κατεπείγοντος πχ θέμα 3ο και 8ο
3. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο εξάμηνο για ΟΛΟΥΣ τους δημότες. Επίσης την πλήρη απαλλαγή των γονέων από τα τροφεία για όσο διάστημα είναι κλειστός ο παιδικός σταθμός .
Άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το δήμο, επαγγελματιών και ιδιωτών, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
4. Λήψη μέτρων ώστε το νησί να είναι διασυνδεδεμένο ακτοπλοϊκά με την Αθήνα 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς με τις αλλαγές των δρομολογίων τα Σαββατοκύριακα και την Δευτέρα , το νησί μας μένει αποκομμένο.
Β. Για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
………………………..
ΘΕΜΑ 5ο :
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος με προσθήκη της δραστηριότητας «Μονάδα Ανακύκλωσης στερεών & μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» στη θέση ΠΑΤΕΛΑ Τ.Κ. Πανόρμου, Δήμου Τήνου της εταιρείας «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ. Οι επιπτώσεις και η επιβάρυνση στο περιβάλλον, στη φυσιογνωμία και στην οικονομική ζωή των γύρω οικισμών θα είναι βαρύτατες. Η τοπική κοινωνία μέσω του τοπικού συμβουλίου αποφάνθηκε ομοίως αρνητικά.