Δέκα θέσεις εργασίας στο Επαρχείο Τήνου στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία
Στη νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία προβλέπονται δέκα (10) θέσεις για το Επαρχείο της Τήνου συγκεκριμένα:Α) 4 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΒ) 2 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓ) 1 θέση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔ) 1 θέση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣΕ) 2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ