Πρόσφατες ειδήσεις

Ευχαριστήριο από την Κοινότητα ΤριαντάρουΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κοινότητας Τριαντάρου
Εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Δήμου Τήνου κ. Γιαννησόπουλο Ζαχαρία καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Τήνου:

1.  Για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Τριαντάρου, που συνέβη την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020.

και

2. Για την απολύμανση που πραγματοποίησαν σε οικισμούς της Κοινότητας Τριαντάρου 
την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020