Απολύμανση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου ΤήνουΑπολύμανση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Τήνου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα για την  αντιμετώπιση του Κορωνοϊού.