Πρόσφατες ειδήσεις

Ευχαριστήριο του Δημάρχου Άνδρου στον Δήμαρχο ΤήνουΠρος
κ. Ιωάννη Σιώτο
Δήμαρχο Τήνου
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη στήριξη και την άμεση ανταπόκριση του αιτήματος του Δήμου Άνδρου να αποστείλετε το ειδικό μηχάνημα απόφραξης αποχέτευσης που διαθέτει το λιμενικό ταμείο Τήνου -Άνδρου,για να αποκατασταθεί η βλάβη που παρουσιάστηκε στο αποχετευτικό δίκτυο , στη κοινότητα του Μπατσίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των μειωμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων, σε μια χρονική περίοδο «πρωτόγνωρα» δύσκολη για τη χώρα μας λόγω της πανδημίας του COVID-19 , η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος μας αποτελεί άθλο και μέγιστη συνεισφορά στις προσπάθειες που γίνονται επ’ ωφελεία της δημόσιας υγείας.
Για άλλη μια φορά δεχτείτε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του ΔΣ της Άνδρου, των Δημοτών και εμού προσωπικά για την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη στο νησί μας.
Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης στην αξιόλογη και αξιέπαινη προσφορά σας.
Μετά τιμής
ο Δήμαρχος Άνδρου
Δημήτρης Λοτσάρης