Πρόσφατες ειδήσεις

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

Καλούνται οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 να υποβάλουν από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ: