Πρόσφατες ειδήσεις

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου για τις ανεμογεννήτριες

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Τήνος,  11 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αριθμός Συνεδρίασης : 04/2020

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις 
για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην θέση  «Πράσσα» 
του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Το παραπάνω θέμα κρίνεται κατεπείγον μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των ανεμογεννητριών θα εγκατασταθούν  στην θέση «Πράσσα» του Δήμου Τήνου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος