Πρόσφατες ειδήσεις

Το μήνυμα του Δημάρχου Τήνου για την 28η Οκτωβρίου 1940

"Η Μεγαλοσυνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα.
Με της καρδιάς το πυρωμα μετριέται και με το αίμα."